برنامه های آرشیوی

اسوه

مجری/کارشناس:
عبدالقادر ترشابی
زمان پخش:
آرشیو شده

در این برنامه، سیرت و زندگینامه‌ی رسول اکرم صلی الله علیه وسلم برگرفته از قرآن و سنت صحیح و کتب تاریخی قابل اعتماد بیان می‌گردد و زوایای مختلف آن مورد تجزیه و تحلیل قرار می‌گیرد و با امور روزمره‌ی زندگی تطبیق داده شده و راه‌حل‌هایی برای بهتر زیستن در پرتو سیرت عطرآگین پیامبر اکرم ارائه می‌گردد. همچنین درس‌ها و پندهایی که از سیرت گهربار رسول رحمت استنباط می‌شود خدمت بینندگان گرامی در حد توان بیان می شود و بطور کلی پیامبر اکرم بعنوان یک اسوه و الگو برای دعوتگران، مربیان، مجاهدان، سیاستمداران، فرماندهان نظامی، علما و اندیشمندان، تاجران و عموم مردم معرفی می‌گردد. امید است که الله متعال این عمل را در جهت رضای خویش بگرداند و گامی باشد در راستای هدایت جامعه بشری از ظلمت و انحرافی که در آن به سر می‌برد.

دکمه بازگشت به بالا