ایران

بر اثر خشکسالی ۸۲۳ میلیارد تومان به بخش کشاورزی کرمان خسارت وارد شده است

احمد مسعودی، مدیر جهاد کشاورزی کرمان می‌گوید: به دلیل خشکسالی، به بخش کشاورزی کرمان ۸۲۳ میلیارد تومان خسارت وارد شده است. او از تغییرات کشت در این شهرستان بر اساس کمبود و بحران آب خبر داد.
آقای مسعودی گفته: میزان بارندگی کم سبب کاهش محصول و نیز افزایش آفات و بیمارهای گیاهی شد به‌طوری که در بخش پسته که میانگین تولید کرمان بین ۲۵ تا ۳۰ هزار تن در سال بود احتمالاً تنها ۴ هزار تن محصول برداشت خواهد شد. این میزان کاهشِ تولید، افزون بر خسارت فراوان به بخش کشاورزی در بخش‌های کارگری، تجاری و صنعتی نیز مشکل ایجاد خواهد کرد. در محصول گردو هم به‌طور میانگین ۶۰ درصد کاهش محصول وجود خواهد داشت. علی بابایی، فرماندار کرمان نیز گفته: «اگر سال‌ها پیش باور این‌که روزی، جنگ آب رخ خواهد داد سخت بود امروز این حرف زیاد دور از ذهن نیست.»

دکمه بازگشت به بالا