اخبارایران

اعتصاب کامیون‌داران تبدیل به بحرانی برای نظام شده است

کامیون‌داران و رانندگان خودروهای سنگين در اکثر شهرهای کشور از جمله تهران  ، شیراز ، اراک و اصفهان  دست به  اعتصاب سراسری زدند.

به گزارش تارنمای شبکه جهانی کلمه، در همین حال ،پمپ بنزین های اکثر شهرها وروستاهای کشور در اثر اعتصاب کامیون‌داران و رانندگان خودروهای سنگین، با کمبود سوخت مواجه شده اند وقادر به تامین سوخت خودروهای مردم نیستند .

این موضوع اکنون تبدیل به بحرانی برای نظام شده و معترضان بر ادامه اعتصاب اصرار دارند .

 

دکمه بازگشت به بالا