اخبارایران

هروئین بیشترین ماده مخدر مورد مصرف در ایران است

حسین خاکشور، مسئول آزمایشگاه پلیس مبارزه با مواد مخدر اعلام کرد، بیشترین مواد مخدر مورد مصرف در ایران، بر اساس آمار سازمان جهانی، هروئین است که حدود ۴۲ درصد از مصرف مواد مخدر، اختصاص به این ماده دارد.

حسین خاکشور افزوده: بیشترین میزان مواد مخدر واردشده در آزمایشگاه پلیس، «صنعتی» بوده است.

مسئول آزمایشگاه پلیس مبارزه با مواد مخدر همچنین اعلام کرد: یکسری مواد روانگردان هستند که در برخی از موارد نیروی انتظامی و دیگر دستگاه‌ها برای مبارزه با این امر اطلاعات کافی ندارند.

مسئول آزمایشگاه پلیس مبارزه با مواد مخدر با تاکید بر استفاده از ریتالین در میان دانش آموزان و دانشجویان گفت: “متاسفانه ماده ریتالین در میان دانش‌آموزان و دانشجویان رواج پیدا کرده است که برای بیداری از آن استفاده می‌کنند و در واقع از لحاظ کارکرد همانند ماده مخدر شیشه است.”

اظهارات این مقام مسؤول پلیس ایران درباره‌ی الگوی مصرف مواد مخدر در میان دانش‌آموزان، دانشجویان و دیگر شهروندان ایرانی، در حالی است که نهادهای متعدد فرهنگی در ایران با دریافت بودجه‌های ویژه، در زمینه مبارزه فرهنگی با اعتیاد و دیگر آسیب‌های اجتماعی، ناتوان بوده‌اند.

 

دکمه بازگشت به بالا