ایران

نماینده مجلس ایران: در شرایط جنگی هستیم

هادی قوامی، نایب رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس ایران در سخنانی تصریح کرد: “در حال حاضر در شرایط جنگی هستیم. وی همچنین افزود: اگر مدیریت انتظارات انجام نشود همه نهادهای نظام بازنده خواهند بود.
نایب رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس ایران در ادامه سخنانش گفت: وقتی ترامپ اعلام می کند که نسبت به ایران تحریم های سختی را اعمال می کنم قطعا این مسئله سرمایه گذاری خارجی در داخل کشور را سخت می کند و سرمایه گذاران داخلی تحت فشار قرار می گیرند و همین مسئله باعث بی رونقی تولید و به هم ریختگی شرایط اقتصادی کشور می شود”.
وی در گفت‌وگو با وب سایت “عصر ایران” هشدار داد: اگر مدیریت انتظارات انجام نشود نه تنها دولت بلکه مجلس، قوه قضاییه و همه نهادهای نظام بازنده خواهند بود.
هادی قوامی افزود: اگر همین طور بدون مدیریت انتظارات جلو برویم شرایط اقتصادی در آینده سخت تر می‌شود.
این نماینده مجلس ایران تصریح کرد: فشارها بر اقشار ضعیف جامعه وارد می‌شود و حتما دارای آثار منفی است که یکی از آنها می تواند همین اعتراضات مدنی باشد که از دی ماه ۹۶ شاهد آن هستیم.

دکمه بازگشت به بالا