اخبارتازه‌های سیاسی

امارات فرمان اجرای قانون جدید مبارزه با جرایم پولشویی و تامین مالی تروریسم را صادر کرد

امارات متحده عربی، سه‌شنبه ۸ آبان ماه اعلام کرد: به منظور هماهنگی قوانین داخلی این کشور با استانداردهای بین‌المللی متعلق به مبارزه با جابه‌جایی اموال نامشروع، فرمان اجرای قانونی فدرال جهت مبارزه با جرایم پولشویی و تامین مالی تروریسم را صادر کرده است.

بنا به گزارش رویترز: با توصیه این قانون جدید کشور امارات که هماهنگ با اهداف و توصیه‌های  FATF تدوین شده، یک کمیته مستقل اطلاعات مالی در داخل بانک مرکزی امارات متحده عربی تشکیل می‌شود، تا به گزارش‌ها درباره هرگونه تامین‌ مالی نامشروع رسیدگی کند.

در همین راستا مرکز مالی جهانی دبی نیز در ماه جاری قواعد متعلق به مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم خود را به روزرسانی کرده است.

شیخ حمدان بن راشد، وزیر دارایی و معاون حاکم دبی در این رابطه گفته است: «فرمان صدور این قانون از مهمترین پشتوانه‌های اساسی برای مبارزه با جرایم پولشویی و تامین مالی تروریسم است که فعالیت چارچوب قانونی و موسساتی را با هدف تحقیق نتایج مورد نظر ارتقاء می‌دهد.»

قانون جدید مبارزه با جرایم پولشویی و تامین مالی تروریسم امارات یک ماه پس از اعلام خبر آن در جراید کثیر الانتشار رسمی امارات به مورد اجرا گذاشته خواهد شد.

دکمه بازگشت به بالا