اقتصادی

کاهش ۶۰ درصدی قدرت خرید و میزان پس‌انداز مردم ایران

یک استاد اقتصاد در ایران با بیان اینکه قیمت کالاهای مشمول یارانه ارزی ۴۰ درصد و کالاهای غیرمشمول یارانه ارزی نیز ۷۰ درصد افزایش داشته‌اند، نتیجه‌گیری کرد که قدرت خرید طبقات متوسط و فرودست جامعه ایرانی، حدود ۶۰ درصد کاهش یافته و در کنار آن، میزان پس‌انداز مردم نیز همین روال را داشته است.

وحید شقاقی شهری، درباره کاهش قدرت خرید آحاد جامعه به ویژه طبقات فرودست به خبرگزاری ایلنا گفته است: «بودجه دولت برای سال ۱۳۹۸ فاقد برنامه مشخص برای معیشت است.».

وی در این باره تأکید کرد: «دولت می‌بایست اصلاحات یارانه‌ای، مالیاتی و بانکی را به نفع طبقات فرودست انجام می‌داد که حاضر به انجام آن نشده است».

این استاد دانشگاه خوارزمی با اشاره به اینکه بودجه سال آینده و برنامه‌های دولت، هیچ‌یک گویای یک بسته حمایتی برای تامین معیشت نیستند و تاثیر این شرایط برای فرودستان و کارگران به مراتب سخت خواهد بود، تاکید کرد: «دولت با روال کنونی در سال آینده، کسری بودجه ۱۵۰ هزار میلیارد تومانی خواهد داشت و این یعنی دست‌درازی به منابع بانک مرکزی و بانک‌ها که پیامدهایی مانند تورم را در پی خواهد داشت».

پیشتر؛ محمدحسین فرهنگی، نماینده مجلس درباره کاهش قدرت خرید مردم گفته بود: «کاهش ۷۰ درصدی قدرت خرید و سبک‌سازی سبد مصرفی، فرآیند نامطلوبی را به تصویر می‌کشد».

این نماینده مجلس همچنین اظهار داشت: «فقدان عدالت در پرداخت، کاهش ارزش پول ملی، تضعیف اقتصاد فرهنگی، در کنارِ به حداقل رساندن سبد مصرفی خانوار به‌‌ویژه در حوزه نیازهای اساسی همچون: مواد غذایی، پوشاک، مسکن و بی‌توجهی مسئولان منجر به افزایش بحران‌های فرهنگی می‌شود».

 

دکمه بازگشت به بالا