اسلامی

افزایش ۳۰ درصدی مسلمانان روسیه تا ۱۵ سال آینده

رئیس شورای مفتیان روسیه از افزایش ۳۰ درصدی مسلمانان این کشور تا ۱۵ سال آینده خبر داد.

شیخ راویل عین‌الدین، رئیس شورای مفتیان روسیه، در کنفرانسی در مجلس دومای روسیه اظهار داشت: انتظار می‌رود آمار مسلمانان روسیه که درحال حاضر ۷ درصد جمعیت این کشور را شامل می‌شود، در طول ۱۵ سال آینده به ۳۰ درصد کل جمعیت افزایش یابد.

وی خاطرنشان کرد که این اظهارات را «با استناد به آرای کارشناسان ماهر» و «بر اساس تحقیقاتی که در اثنای فعالیتش در بزرگترین مسجد موسکو انجام داده است»، بیان می‌کند.

رئیس شورای مفتیان روسیه ادامه داد: «ما به شدت نیاز به احداث ده‌ها مسجد جدید در شهرهای بزرگ روسیه داریم که با زیربنایی قوی که بیانگر فرهنگ و تمدن اسلامی باشند، ساخته شوند.»

وی همچنین ضمن اظهار تاسف از محدودیت‌هایی که در زمینه ترویج اسلام در روسیه وجود دارند، خواستار رفع این محدودیتها و «حفاظت اجتماعی علما و مراکز دینی و اسلامی» در این کشور شد.

دکمه بازگشت به بالا