ایران

تخلیه روستای داشک و ریزش پل راه ارتباطی زابل به هیرمند

عبدالرحمن شهنوازی، مدیرکل دفتر مدیریت بحران استانداری سیستان وبلوچستان خبر داد: به دلیل افزایش سیلاب ورودی از کشور افغانستان روستای داشک شهرستان هیرمند تخلیه شد.

آقای شهنوازی همچنین اعلام کرد مردم این روستا در شهرک صنعتی شهرستان هیرمند اسکان موقت داده شدند.

همزمان گزارش شده که در ادامه سیلاب در استان سیستان و بلوچستان بر اثر فرو ریختن کامل پل نیاتک در مسیر زابل به هیرمند راه ارتباطی این جاده قطع شده است.

دکمه بازگشت به بالا