ایران

سخنگوی شورای نگهبان ایران: مشارکت زیر پنجاه درصد اشکالی در دموکراسی ایجاد نمی‌کند

عباسعلی کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان گفته است که مشارکت زیر پنجاه درصد اشکالی در دموکراسی ایجاد نمی‌کند.
آقای کدخدایی در عین حال مدعی شده که تاکنون، انتخاباتی زیرپنجاه درصد نبوده است.
او توضیح داده: “ما مشارکت زیر ۵۰ درصد نداشتیم و بالای ۵۰ درصد بوده، اما براساس قوانین، زیر ۵۰ درصد هم اشکالی در دموکراسی ایجاد نمی‌کند. کما اینکه در اروپا شاهد مشارکت زیر ۵۰ درصد هم بوده ایم.

دکمه بازگشت به بالا