تازه های اجتماعی

وزیر آموزش و پرورش:‌ شهریه آموزشی مدارس به خانواده‌ها بازگردانده نمی‌شود

محسن حاجی‌میرزایی،‌ وزیر آموزش و پرورش ایران،‌ در ارتباط با مساله بازگرداندن شهریه تحصیلی به خانواده‌ها به دلیل تغییرات صورت‌گرفته در شیوه کار و برنامه مدارس در دوره بحران کرونا گفت: شهریه آموزشی بازگردانده نخواهد شد.

حاجی‌میرزایی اظهار کرد: «بخشی از شهریه که متوجه آموزش یا همان فعالیت درسی است باید کامل پرداخت شود، چون آموزش در زمان تعطیلات مدارس هم استمرار داشته است.»

او افزود:‌ «در مورد بخشی که به فعالیت‌های غیردرسی از قبیل اردوها،‌ سرویس مدارس و… اختصاص داشته است،‌ به خانواده‌ها بازگردانده خواهد شد.»

این مقام دولتی در عین حال از جزئیات و نحوه بازگرداندن این مبالغ سخنی نگفت.

گفتنی‌ست: اصل سی قانون اساسی می‌گوید: دولت موظف است وسایل آموزش و پرورش رایگان را برای همه ملت تا پایان دوره متوسطه فراهم سازد.

دکمه بازگشت به بالا