ایران

شهروندان قشم خواستار جلوگیری ازتغییرکاربری پارک آبی قشم شدند

تغییر کاربری پارک آبی جزیره قشم صدای اعتراض شهروندان قشم را بلند کرده است؛ شماری از مردم قشم در نامه‌ای به رئیس دادگستری هرمزگان خواستار رسیدگی به این موضوع شده‌اند.

یک چهره‌ی سرشناش قشم، به شرط عدم ذکر نام به شبکه کلمه گفته است: افکار عمومی، تغییر کاربری اراضی در جزیره قشم را دارای شائبه، و مرتبط با زد و بندهای مالی و دست‌های پشت پرده می‌داند.

گزارش منابع محلی، حاکی‌ست که در روزهای اخیر؛ زمزمه تغییر کاربری فضای سبز به منطقه‌ی مسکونی و تجاری در جزیره‌ی قشم، به نگرانی‌های جدی این روزهای شهروندان قشمی تبدیل شده است. شهروندان تأکید کرده‌اند که دستگاه قضایی برای بررسی موضوع، افزایش شفافیت اقدامات و اقناع افکار عمومی به این مناقشه ورود کند. آنها تأکید کرده‌اند که تخصیص فضای سبز یکی از حقوق عامه‌ی مردم است و تغییر کاربری آن به تجاری و مسکونی نباید تحت اراده اشخاص و مغایر با منافع عمومی باشد.

بر پایه‌ی این گزارش؛ قشم‌وندان به صورت جدی نگران وضعیت این جزیره هستند و تغییر کاربری پارک آبی را نمونه‌ی دهن‌کجی به افکار عمومی و عقب‌گردی آشکار از طرح‌های توسعه‌ای گردشگری در جزیره قشم می‌دانند.

دکمه بازگشت به بالا