اخباراقتصادی

بحران معیشت صیادان از شمال تا جنوب ایران

صید بی‌رویه در دریاهای جنوب ایران و صید غیر مجاز در رودخانه‌های شمال ایران به ویژه در مازندران معیشت صیادان را به خطر انداخته است. کار به آنجا کشیده که رئیس هیات مدیره اتحادیه تعاونی صیادی‌های استان هرمزگان به هشدار می‌گوید اگر در این رویه تجدید نظر نشود، نسل‌های بعدی، ماهی را در دریا نخواهند دید و تنها عکس و نامی از آن را در کتاب‌ها می‌بیند. تنها یک راه وجود دارد: ایجاد اشتغال در ساحل که آن هم از دولت روحانی ساخته نیست.

سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد (فائو) شنبه گذشته در آخرین گزارش  خود که هر دو سال یک بار منتشر می‌شود هشدار داد که بیش از یک‌سوم از ذخایر ماهی جهان به شکل بی‌رویه صید شده‌اند و این مشکل در کشورهای در حال توسعه حادتر است. بر این اساس از سال ۱۹۷۴ تا ۲۰۱۷ صید بی‌رویه در جهان سه برابر شده است. فائو با صراحت نوشت: «ما اخطار می‌دهیم که پایداری به خصوص در مناطقی که گرسنگی، فقر و منازعه وجود دارد، دشوار است اما هیچ گزینه‌ای برای راهکارهای پایدار وجود ندارد.»

نه فقط دریاهای جنوب که رودخانه‌های شمال کشور هم از ماهی خالی می‌شوند. مدیرعامل اتحادیه ماهیگیران استان مازندران اعلام کرد که به سبب شیوع کرونا و صید غیرمجاز گسترده در رودخانه‌های استان، بیش از ۶۰ درصدی صید اتحادیه‌های صیادی کاهش پیدا کرده است.

دکمه بازگشت به بالا