حقوق بشر

محمدنوری‌زاد در زندان بیهوش شد

فاطمه ملکی، همسر محمد نوری‌زاد فعال مدنی و یکی از امضا کنندگان «نامه درخواست استعفای خامنه‌ای» خبر داده: «دیروز صبح ایشان را بردند بیمارستان و نوری‌زاد  دوباره بیهوش شده است. در بیمارستان دکتر متخصص نبوده و ایشان تا غروب بیهوش افتاده و بعد او را برگداندند به بیمارستان.»

فاطمه ملکی در ادامه تاکید کرد که همسرش احتمالا به کرونا مبتلا نیست و بیشتر تحت فشارهای روانی قرار دارد.

دکمه بازگشت به بالا