جهان اسلام

حمایت کابینه فرانسه از سیاست‌های ضد اسلام ماکرون

کابینه دولت فرانسه لایحه رسیدگی به آنچه افراط گرایی اسلامی عنوان شده را تصویب کرده است.

پیش نویس این قانون، که بخشی از برنامه دراز مدت امانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه علیه اسلام است، محدودیت هایی را بر تدریس خانگی و نفرت‌پراکنی اعمال می‌کند.

منتقدان، در داخل و هم خارج، دولت او را به استفاده از این تدابیر برای هدف گرفتن مذهب متهم کرده اند.

این قانون، مدارس خانگی برای ترویج ایدئولوژی اسلام گرایانه را ممنوع و مقررات تحصیل در خانه را محدود می‌کند.

این قانون همچنین سعی می‌کند ممنوعیت چندهمسری را با رد درخواست اقامت متقاضیانی که چند همسر دارند تقویت کند.

همچنین مقررات تازه‌ای در زمینه محدودیت مالی انجمن‌های اسلامی اعمال می شود.

تخمین زده می شود پنج میلیون نفر از ساکنان فرانسه مسلمان باشند که بزرگترین اقلیت مسلمان در یک کشور اروپایی است.

دکمه بازگشت به بالا