خاورمیانه

سیستم آموزشی عربستان با دروسی «چون فلسفه و تفکر انتقادی» به مواجهه با افراط‌گرایی می‌رود

عربستان سعودی ضمن ایجاد تغییرات گسترده در منابع و برنامه‌های درسی و اضافه‌کردن فلسفه و تفکر انتقادی به آنها، در ترویج ارزش‌های میانه‌روی و اعتدال و مبارزه با افراط‌گرایی با قدرت گام برمی‌دارد.

از همین رو، وزارت آموزش سعودی در حال کار بر روی گام‌های جدیدی برای نظارت بر تخلفات، افکار و رفتارهای افراطی و تفریطی است.

 حمد آل الشیخ وزیر آموزش سعودی در این راستا از تأسیس واحدهای «آگاهی بخشی فکری» در کلیه سازمان‌های آموزشی و دانشگاه‌ها خبر داد و گفت: هدف از این واحدها ارتقای ارزش‌هایی مانند ارزش‌های شهروندی، میانه‌روی و اعتدال و مقابله با همه ایده‌های افراط و تفریط است.

دکمه بازگشت به بالا