ایران

سازمان امنیت بریتانیا نسبت به تهدیدات جاسوسی از سوی ایران، روسیه و چین هشدار داد

کن مک‌کالوم، مدیرکل سازمان امنیت داخلی بریتانیا، به شهروندان بریتانیایی هشدار داد نسبت به تهدیدات جاسوسی از سوی ایران، روسیه و چین هوشیار بوده و با آنها مانند تهدیدات تروریستی برخورد کنند.

مدیرکل سازمان امنیت داخلی بریتانیا گفت که این کشور روزانه با تهدیدها و فعالیت‌های جاسوسی از سوی دولت‌ها یا سازمان‌های دولتی ایران، روسیه و چین مواجه است.

او از تصمیم سرویس امنیتی بریتانیا برای دو برابر کردن منابع خود برای مقابله با تهدید دولت‌های دیگر خبر داد.

مک‌کالوم در همین حال هشدار داد که با خروج نیروهای آمریکا و متحدانش از افغانستان، ممکن است چالش‌های امنیتی جدیدی به وجود بیاید.

دکمه بازگشت به بالا