ایران

مرگ بی‌صدای کارگران سیمبان بدلیل نداشتن امکانات ایمنی

سونامی مرگ کارگران سیمبان شرکت توانیر را فرا گرفته است. از ابتدای تیرماه، ۷ تن از کارگران سیم‌بان بدلیل برق‌گرفتگی کشته شده‌اند. این حوادث در شهرهای مختلف از جمله تهران، قائمشهر، بابل، گلگیر و … بوده است.

کارگران سیم‌بان بدلیل مواجه بودن با خطرات برق‌گرفتگی، کار در بلندی و هوای نامناسب مشمول قانون سختی کار می‌باشند. همچنین سیمبان‌ها بایستی حتما دوره‌ کارآموزی را گذرانده و مدرک آن را گرفته باشند. داشتن دستکش، لباس و کلاه ایمنی در حین کار الزامی است.

مشکلات کارگران شرکت توزیع برق از مصوبه مجلس در سال ۸۴ شروع شد. در این مصوبه تامین نیروی انسانی شرکت توزیع برق به بخش خصوصی واگذار شد. ورود پیمانکاران واسطه و عقد قراردادهای غیرمستقیم از ضربات کاری به این کارگران است.

کارگران در شرکت‌های خصوصی از امنیت شغلی برخوردار نیستند. همه آنها با وجود اضافه کاری‌های طولانی و شرایط سخت کاری دستمزد ناچیزی دریافت می‌کنند. صاحبان شرکت‌های خصوصی آقازاده‌ها و یا مدیران سابق شرکت توانیر می‌باشند. آنها برای کسب سود بیشتر حتی حداقل‌های ایمنی و بهداشت کار را رعایت نمی‌کنند. تمام تلاش این شرکت‌ها کاستن از هزینه تولید است. کاهش هزینه تولید به معنی کاهش هزینه ایمنی و بازی با جان کارگران است. به این صورت کارگران از حداقل‌های ایمنی در حین کار محروم هستند. شاهد این ادعا هم مرگ کارگران سیمبان در شرایطی است که با داشتن حداقل‌های ایمنی، قابل پیشگیری می‌باشد.

دکمه بازگشت به بالا