اخبارتازه‌های سیاسی

پشت پرده طراحی حکومت نظامی جدید چیست؟

 شبکه کلمه/ کانال دولت بهار از طراحی حکومت نظامی جدید همزمان با گرانی‌های اخیر پرده برداشت.

 براساس این گزارش، همزمان با گرانی‌های اخیر، ستاد کرونا به بهانه سویه اومیکرون دنبال اعمال محدودیتها و قرنطینه است.

 این گزارش می نویسد: ستاد کرونا توجه ندارد که این بازیها تا قبل واکسیناسیون سراسری بود و برای برقراری حکومت نظامی باید روشها و بهانه‌های جدیدتری دست و پا کنند.

دکمه بازگشت به بالا