سیاسیمقاله

سند همکاری در اختیار کیست؟

اجلال قوامی

سند همکاری راهبردی ایران و چین اولین بار در دولت حسن روحانی طرح شد و انتقادات گسترده ای را به دنبال داشت تا جایی که علی ربیعی سخنگوی دولت وقت در واکنش به این انتقادها گفت که ایران هیچ ملاحظه ای برای انتشار این سند ندارد و چین برای انتشار آن ملاحظاتی دارد.رئیس مجلس هم با استقبال از این قرارداد از بررسی آن در کمیسیون امنیت ملی مجلس خبر داد.عقد این قرارداد با استقبال مسئولان وقت دیروز و امروز روبرو شد و هر کدام از زاویه ای به دفاع از آن می پرداختند.

 حال دو سال پس از عقد این قرارداد نه تنها از انتشار آن خبری نیست بلکه آنگونه که یک عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس می گوید،معلوم نیست متن قراداد ۲۵ ساله ایران و چین و پیش نویس قراداد ایران و روسیه در اختیار کیست.رحیمی جهان آبادی به روزنامه سازندگی گفته است که” بهتر است متن پیش نویس این قرادادها در اختیار این کمیسیون قرار گیرد تا بر اساس محتوای آن به یک جمع بندی برسیم.

 اصرار به مخفی ماندن سند همکاری ایران و چین در این سال ها نه تنها افکار عمومی را قانع نساخته بلکه پرسش جدی بخش قابل توجهی از جامعه نخبه و کارشناسان سیاست خارجی درباره مفاد و محتوای این سند را به همراه داشته است.مساله ای که  مخالفان آن بیش از موافقان آن است.

دکمه بازگشت به بالا