اخبارحوادث

آتش سوزی گسترده در بازار تهران

 امروز ( شنبه ۲۳ بهمن) یک مورد آتش سوزی گسترده در یک پاساژ در تیمچه حاجب الدوله در بازار تهران رخ داد.

 سخنگوی سازمان آتش نشانی گفت: چندین باب مغازه دچار حریق شده و نیروها در حال عملیات هستند.

 وی با بیان اینکه ساختمان های این محدوده دو طبقه است، گفت: درب تمام مغازه ها قفل بود و بر اساس آن چیزی که به چشم دیده می شود حداقل ٣٠ باب مغازه دچار حریق شدند.

دکمه بازگشت به بالا