اخباراهل سنت

سوال بازجو از هاشم خواستار درباره شبکه تلویزیونی کلمه

هاشم خواستار، فعال مدنی ایرانی در نامه ای سرگشاده فاش ساخت که بازجویان وی در مشهد از او درباره شبکه تلویزیونی کلمه پرس و جو کرده اند.

آقای خواستار در این نامه از رویکرد آزادیخواهانه شبکه جهانی کلمه نیز تمجید کرده است.

 وی در بخش هشتم نامه خود می نویسد:

۸ – بازجو درباره شبکه تلویزیونی کلمه و تخریب مسجد اهل تسنن فیض مشهد زیاد سؤال کرد.

 چون با شبکه های تلویزیونی آشنایی نداشتم تصور می کردم که شبکه تلویزیون کلمه فقط پیرامون مسائل مذهبی برادران اهل تسنن بحث می کند و تقاضای مصاحبه از جانب آقای احراری که همشهری نیز هستند را رد می کردم تا اینکه یکی دو برنامه شان را دیدم که از دموکراسی دفاع می کنند. پیغام دادم که آماده مصاحبه هستم. همین جا درود بر آقایان احراری و هاشمی و مجریان شبکه تلویزیونی کلمه که به این نتیجه و آگاهی رسیده اند که این آزادی و دموکراسی است که منافع همه را با هرگونه گرایش فکری و قومی تأمین میکند. گر جان عاشق دم زند آتش در این عالم زند.

دکمه بازگشت به بالا