اخبارتازه های اجتماعی

قبر در بهشت‌زهرا طبقه‌ای ۲۵ میلیون تومان!

شبکه کلمه/ محسنی، معاون سازمان بهشت زهرا می گوید: امسال در قطعات جدید که قبرها به صورت سه طبقه واگذار می شود، طبقه پایین رایگان است و تنها هزینه خدمات حدود یک میلیون و ۲۰۰ هزار تومان محاسبه و دریافت می‌شود.

به گفته وی، قیمت ۲ طبقه بالا، طبقه ای ۲ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان و در مجموع پنج میلیون تومان است و این کف قیمت قبرهای بهشت زهرا (س) است.

او اضافه کرد: ناحیه ۲ بهشت زهرا (قطعه ۲۰۰ تا ۲۵۸ است) طبقه ای ۱۴ میلیون و یکصد هزار تومان که مجموع سه طبقه رقمی معادل ۴۲ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان می شود.

وی افزود: ناحیه ۱ (قطعه یک تا ۱۱۲) طبقه ای ۲۵ میلیون تومان و در صورت واگذاری قبر سه طبقه واگذار ۷۵ میلیون تومان محاسبه می شود که این کف و سقف قیمت قبر در سازمان بهشت زهرا است.

دکمه بازگشت به بالا