سیاسیمقاله

از روسیه پرستی تا بربری ستیزی

اجلال قوامی

تصویر اول:

هر کس منتقد روسیه است، آمریکا پرست است. این تازه ترین سخنان مدیر مسئول روزنامه کیهان ” حسین شریعتمداری است. با همین منطق ” حاج حسین” می توان گفت که مخالفان انتقاد از سیاست های روسیه، روس پرست هستند. دفاع تمام قد دلواپسان داخلی در این سال ها از روسیه به ویژه در تجاوز نظامی این کشور به اوکراین به نقطه اوج‌خود رسید و از نظر آنان حمله نظامی روسیه تجاوز نبوده و نیست.

شیفتگان روس در داخل کشور اگر اندک تاملی نمایند و به شعارهای تند و بلند بالای خود در مذمت و نکوهش جبهه شرق و غرب بنگرند در می بابند که این دوگانگی در شعار و عمل آنان به خوبی رنگ باختن این شعارهای ایدئولوژیک را در عالم واقع نشان می دهد. سیاه و سفید دیدن مناسبات در روابط بین الملل نه تنها دور شدن از واقعیت های امروز جهان است بلکه هزینه ای است که بر منافع ملی تحمیل می شود و این بار گران هم بر دوش مردم گذاشته می شود.

تصویر دوم:

پخت بربری در ماکو در ماه رمضان ممنوع اعلام شد. آنگونه که یک عضو شورای اسلامی شهر ماکو گفته این دستور از سوی یک نهاد صادر شده است چرا که بربری را نماد صبحانه دانسته اند. هر روز دایره منکرات گسترده و گسترده تر می شود و حالا هم بربری شده میوه ممنوعه!

اینکه نهادی که چنین دستوری را مبنی بر ممنوعیت پخت بربری صادر کرده بر اساس کدام ادله و برهان فقهی و شرعی و عرفی و عقلی بوده جای حیرت بسیار است.دستوری که هر عقل سلیمی را به تعجب وا می دارد و هر روز بر شگفتی های این مملکت می افزاید.به راستی در این میان گناه بربری چیست؟

  نظرات وارده در یادداشت ها لزوما دیدگاه شبکه جهانی کلمه نیست.

  مقاله هاى منتشر شده تنها بازتاب دهنده نظر نويسنده آن است.

دکمه بازگشت به بالا