سیاسیمقاله

نقد سخنرانی اخير خامنه ای

رضا عليجانی، فعال سیاسی

? آقای خامنه ای می‌خواهد این دفعه پشت شورای عالی امنیت پنهان شود و باز مسئولیتی برعهده نگيرد!

? آقای خامنه‌ای به جز موضع صریح اما ملایم و نصیحت‌گرایانه روی عربستان(و یمن)، هیچ موضع روشن دیگری نگرفت و به صورت رندانه‌ای در باره مذاکرات هسته‌ای کلی‌گویی کرد.

? آقای خامنه‌ای و دستگاه تبلیغی‌اش می‌خواهند مسئله مذاکرات و تحریم‌ها که توسط سپاه به گروگان گرفته شده را از افکار عمومی پنهان کنند.

?وی سعی کرد وسط بایستد تا برخورد و ادبیاتش را بر اساس نتیجه آینده مذاکرات تنظیم کند.

? او در عین حال برای اینکه تیم مذاکره کننده‌اش زیر فشار شدید افراطی‌ها نباشد گفت نقد اشکال ندارد، اما از روی سوء ظن و بدبینی نباشد. منتقدان از قضا به مواضع قبلی خود وی و مصوبات مجلس که تحت هدایت بیت تصویب شده بود، استناد می‌کنند!

دکمه بازگشت به بالا