اخبارتازه‌های سیاسی

یک منتقد کیفیت بد آسفالت در هیرمند توسط نیروهای امنیتی بازداشت شد

محسن سارانی اهل شهر دوستمحمد شهرستان هیرمند به دلیل اعتراض به کیفیت نامناسب آسفالت به سمت شهر دوستمحمد توسط نیروهای نظامی بازداشت شد.

این بازداشت در حالی صورت گرفته که آقای سارانی با ضبط یک ویدیو از کیفیت نامناسب آسفالت چند روز پس از بهره برداری پرده برداشت.

این در حالیست که پیمانکار که گفته می شود از نیروهای وابسته به سپاه است، پیش از آقای سارانی با انتشار ویدیویی از آسفالت مناسب و با کیفیت این منطقه خبر داده بود.

آقای سارانی با انتشار ویدیویی، با استفاده از یک قطعه چوب، شروع به حفر آسفالت می‌کند تا نشان دهد که در روال آسفالت‌ریزی، هیچ اصول و استانداردی لحاظ نشده است.

او در این ویدیو با انتقاد از دست‌های پشت پرده که به گفته او با پیمانکار شراکت دارند، خواستار جلوگیری از هدررفت بیت المال شده است.

دکمه بازگشت به بالا