اخبارتازه‌های سیاسی

برای جامعه شناس دردمند، سعید مدنی

اجلال قوامی، روزنامه نگار در واکنش به بازداشت سعید مدنی نوشت:
خبر بازداشت سعید مدنی، پژوهشگر نام آشنای علوم اجتماعی چندان غریب به نظر نمی آید.او در این سال های دور و نزدیک بارها طعم بازداشت و زندان را چشیده است و هر بار پس از آزادی فعالیت علمی و پژوهشی خود را با گام های استوارتر ادامه داده است.نوشته ها و مطالب این پژوهشگر علوم اجتماعی نه بر اساس حب و بغض و نگاه سیاسی بوده و نه پیش داوری در آن دیده می شود بلکه تماما نگاهی آسیب شناسی بر پایه داده های اجتماعی و واقعیت های موجود می باشد.

سعید مدنی هر چند به عنوان یک فعال ملی- مذهبی شناخته می شود اما بیشتر چهره اش به عنوان یک جامعه شناس مطرح است.جامعه شناس دردمندی که درد را می شناسد و برای این درد هم راهکار می دهد.منتقد دلسوزی که در پی منافع فردی و شخصی نیست و خیر عمومی برای او ارجح است.نسبت دادن برخی اتهامات به او از سوی یک خبرگزاری به عنوان دلایل بازداشت سعید مدنی با سیر و سلوک او فرسنگ ها فاصله دارد و همه سعید مدنی و گفتار و کردار و کارنامه اش را به نیکی و شفافیت یاد می کنند.

دکمه بازگشت به بالا