اخبارسیاسی

سعید حافظی در گفتگو با صدای آمریکا: عبدالباقی زندان و پاسگاه برای سپاه در آبادان مى ساخت!

شبکه کلمه/ سعید حافظی در مصاحبه با صدای امریکا گفت: عبدالباقی با ساختن زندان و پاسگاه برای سپاه در آبادان راه خود را برای انجام تخلفات بعدی باز میکرد و اینکه بتواند سپاه و قوه قضاییه را با خود همراه کند.

وی افزود: تمام مسئولان استانی ۴ سال گذشته در فاجعه سهیمند

دکمه بازگشت به بالا