اخبارتازه های اجتماعی

دستاورد دیگر جمهوری اسلامی؛ مردانی که خانواده خود را رها می‌کنند در حال افزایش هستند!

رئیس انجمن مددکاری ایران در گفتگو با انصاف نیوز به بررسی آسیب‌های اجتماعی پرداخته و گفته «دیگر جرئت انتشار پژوهش‌های اجتماعی را ندارند.»

او‌ در این گفتگو از افزایش آسیب‌های اجتماعی در ایران خبر داده است. نمونه‌هایی که حسن موسوی چلک به آنها اشاره کرده از افزایش خودکشی در ایران تا رها کردن خانه توسط مردان بوده است. او گفته: «مردانی که خانواده خود را رها می‌کنند در حال افزایش هستند.»

در سالهای گذشته تورم و فقر در ایران رو به گسترش بوده است.

دکمه بازگشت به بالا