اخبارسیاسی

وحشت جمهوری اسلامی از فضای مجازی؛ سلامی فرمانده سپاه: ۲۰۰۰ گردان سایبری داریم!

شبکه کلمه/ سلامی فرمانده سپاه گفت که دشمن در فضای مجازی میل به غلبه دارد و تحریف واقعیت می کند. امروز فضای مجازی خطرناک ترین فضای تقابل با دشمن است.

او افزود: ما ۲ هزار گردان سایبری سازماندهی شده و فعال داریم و وضعیت از نظر محتوا، عملیات و زیرساخت بهتر شده است. اگر شبکه ملی اطلاعات راه اندازی شود مقدار زیادی از تأثیرات دشمن کاسته خواهد شد.

دکمه بازگشت به بالا