اخبارایران

ادامه اعتراضات و اعتصاب سراسری در ایران

ادامه اعتراضات و اعتصاب سراسری در ایران

تداوم اعتراضات سراسری در ایرانبا گذشت چند روز از فراخوان ۲۴، ۲۵ و ۲۶ آبان ماه، اعتراض و اعتصاب میان اقشار مختلف جامعه از جمله بازاریان و دانشجویان سراسر کشور ادامه دارد.

به گزارش شبکه جهانی کلمه، در پی حمله مسلحانه نیروهای سپاه پاسداران و بسیج به شهر مهاباد، امروز یک شنبه ۲۹ آبان ماه ۱۴۰۱، نیز با فرخوان بسیاری از کنشگران، کسبه و بازایان شهرهای مختلف ایران از جمله، مهاباد، تکاب، نیکشهر، دهگلان، کامیاران، ساری و سایر شهرها دست به اعتصاب و تجمع زدند.

همراه با بازاریان، دانشجویان دانشگاه های مختلف از جمله؛ دانشجویان دانشگاه دانشگاه آزاد تهران واحد سوهانک، دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی ساری، دانشجویان دانشکده ادبیات دانشگاه طباطبایی، دانشجویان دانشگاه علوم توانبخشی و سلامت اجتماعی، دانشجویان دانشکده روانشناسی خوارزمی، دانشجویان دانشکده تربیت بدنی و کامپیوتر طباطبایی تهران، دانشجویان دانشگاه دانشکده پزشکی کردستان، دانشجویان دانشگاه صنعتی کرمانشاه، دانشگاه علوم پزشکی تبریز و دانشگاه های دیگری دست به اعتصاب و تجمع زدند.

ملت ایران اعم از سنی و شیعه و اقوام مختلف این بار در کنار هم ایستاده تا نظام آخوندی را از ایران زمین برچینند و با هم کشوری آباد بسازند.

دکمه بازگشت به بالا