اخبارایران

ابراز نگرانی علی سیستانی از مذهب تشیع در پی خیزش سراسری

به گزارش شبکه جهانی کلمه؛ علی سیستانی ملقب به آیت الله علی سیستانی از مراجع شیعه و حامیان رژیم دیکتاتور ایران، در سفر و دیدار اشرفی اصفهانی با وی، این مرجع شیعه در پی انقلاب سراسری ملت ایران علیه دیکتاتور ابراز نگرانی کرد و افزود: ” نسبت به مذهب تشیع بسیار نگران هستم».

این مرجع تقلید در حمله آمریکا به عراق، با دریافت مبلغ هنگفتی از آمریکا، اجازه داد به ملت عراق از سوی آمریکا حمله صورت بگیرد و صدها هزار نفر کشته و زخمی و میلیون ها نفر آواره و دربدر و ملت عراق را بیچاره تر از قبل کرد.

علی سیستانی که خود در تکفیر و قتل گوی سبقت را از بقیه ربوده، نگران مذهب تشیعی است که سال ها بر باور این ملت به زور سوار شده و آنان را به سوی جهنم سوق می دهد. و مشکلاتی از قبیل؛ خودکشی، فقر، بیکاری، اقتصادی، اجتماعی و دین گریزی بخاطر مذهبی است که آیت الله های ایران به عنوان مذهب اهل بیت آن را یدک می کشند.

دکمه بازگشت به بالا