اخبارایرانحقوق بشرفرهنگی و ادبی

اخراج یک استاد ادبیات انگلیسی از دانشگاه مازندران

شبکه جهانی کلمه / دکتر فرشید نوروزی استاد ادبیات انگلیسی دانشگاه مازندران، به دلیل حمایت از دانشجویان اخراج شد. او با وجود فشارهای سرکوبگران حاضر به ارائه لیست دانشجویان اعتصاب‌کننده نشده و نسبت به اخراج یکی از دانشجویان اعتراض کرده بود.

فرشید نوروزی که سمت معاونت آموزشی دانشکده زبان را بر عهده داشت پیش از اخراجش وادار به استعفا از این سمت شده بود.

سرکوب استادان دانشگاه، دانشگاهیان و دانشجویان از ابتدای انقلاب خونبار خمینی تا کنون به روش های متفاوتی ادامه داشته، و رژیم خودکامه رژیم ولایت فقیه که افکار ضد انسانی برگرفته از مکتب تشیع صفوی است برای سرکوب مخالفان از انتساب هرگونه اتهامی ابایی ندارد تا بتواند مخالفان خود را بر چوبه دار ببرد.

دکمه بازگشت به بالا