اهل سنتسیاسیمقاله

دکتر جلالی زاده: از لگد زدن افراد معلوم الحال به علما ی ربانی جلوگیری کنید!

شبکه کلمه / دکتر جلال جلالی زاده، با انتشار یادداشتی نسبت به سخنان بروجردی علیه مولانا عبدالحمید، واکنش نشان داد.

متن کامل یادداشت بدین قرار است:

دراین روزهای اخیر برخی از افراد که به سبب کارنامه ی منفی آن ها در گذشته حنایشان در نزد مردم ومسئولان رنگی ندارد وپایگاهی در نزد مردم ندارند ودرهیچ موردی سابقه ی خدمتی ویا دفاعی از محرومان ومستضعفان از آنان دیده نمی شود خیز برداشته وبا بیان کلمات وسخنان بی پایه قصد مطرح کردن مجدد خودرا دارند که خوشبختانه چنان اذهان روشن وقلب ها دارای بصیرتند که هیچ آدم عاقل وفهیمی نه تنها به سخنان آنان وقعی نمی نهد ،بلکه به ریش آن ها می خندد، اظهار نظر های غير مسؤولانه ونابخردانه ی برخی از افراد منفعت طلب که در سایه ی انقلاب و نظام وبا حذف خردمندان واندیشمندان در گزینش ها متصدی مقامات ونمایندگی شده اند ،نه تنها هیچ تأثیر مثبت وسازنده ای ندارد ،بلکه برعکس موجب عکس‌ العمل های شدید ومنطقی وپاسخ های متکی بر دلیل وبرهان خواهد بود.

افراد متعصب ومنجمدی که مذهب را سپر وابزاری برای کسب منافع دنیوی نموده وچنان در لجنزار خودپرستی وخودبینی فرورفته که تصور می کنند ،خداوند مستقیما به آنان وحی نازل نموده وجامه ی بهشتی بودن را بر اندام ناساز آنان پوشانیده است،در حالی که بهشت را با میزان عدالت واخلاق می سنجند وخداوند هم مال عده ای اخمو وکج اندیش ومتکبر نیست .

همین آقای بروجردی که از اعتماد برادران وخواهران لر استفاده وچندین دوره بر صندلی قرمز مجلس تکیه زده بود ،فکر نکنم در چهار سال مجلس ششم با یک نماینده ی همکار اهل سنتش من جمله اینجانب سلام علیکی کرده باشد که شاعر گفته است:
سختگیری وتعصب خامی است
تاجنینی کار خون آشامی است
متاسفانه امروز مانندزخم خورده ای لب به نصیحت گشوده وزبان تهدید را گشوده است .به قول شاعر:
تو اول بگو با کیان زیستی
پس آنگه بگویم که تو کیستی
شما که سال هاست با آقای لاریجانی همه کاره بودید، وبا رأی اهل سنت ومشوق های مولانا عبدالحمید در داخل و خارج از مشروعیت بهره مند شدید،آیا وظیفه شناسی ونمک شناسی اقتضا نمی کرد یک بار آنچه را که برای خود می خواهید برای دیگران بخواهید و جدا از امتیازات وامکاناتی که برای خود وخانواده هایتان گرفته اید ،شبی در کپرهای چابهار ویا محله های شیر آباد زاهدان وعباس آباد ونایسر سنندج بیتوته نمائید،امروز اصلا بحث شخصیت حقیقی یا حقوقی مولانا عبدالحمید وخطبه های دینی او که تجلی کلام الهی وسنت نبوی و افکار عالمان ربانی گذشته است، نمی باشد ،بلکه حقوق پایمال شده یک چهارم جمعیت ایران است که چهل وچهار سال است به عنوان شهروند درجه دوم وسوم توسط افرادی مانند شما به بهانه های واهی وبا زور سرنيزه ازحقوقشان محروم شده اند وبا توجیهات بعضی از رهبران دینی مانند مولانا عبدالحمید که همیشه بر حفظ وحدت ملی ومذهبی تاکید کرده اند سکوت نموده اند.،اما امروز بحث متولدان دهه ی هشتاد ونود است که ،مانند گذشتگان نمی اندیشند ومفاهیم دهن پرکن ومردم فریب را به پشیزی نمی خرند وخودرا حق مدار می دانند وتوجیهات هیچ دین ومذهبی را برای ظلم پذیری وآپارتاید نمی پذیرند ومساوات انسانی و برخورداری ازحقوق شهروندی را به هیچ وعده و دروغی عوض نمی نمایند وگوهر انسانیت را در بازار مکاران با هیچ خزفی مبادله نمی نمایند.

بنابراین اینجا یک شخص مطرح نیست بلکه انبوه ستمدیدگانی است که از نابرابری به ستوه آمده اند .پس جلو افراد معلوم الحال را بگیرید ودر مقابل عدالت را اجرا نمائید که جامعه آرام می شود.

دکمه بازگشت به بالا