اخباراقتصادی

بحران سوخت در جایگاه های شهر ریگان

گزارش های مردمی به شبکه کلمه حاکی است که بحران سوخت در جایگاه های شهر ریگان همچنان ادامه دارد و هیچ مسئولی جوابگوی این بحران نیست.

دکمه بازگشت به بالا