اخبارحقوق بشر

بازداشت ماموستا لقمان امینی و ماموستا ابراهیم ننلە توسط نیروهای امنیتی

به گزارش شبکه کلمه، در ادامه ایجاد جو خفقان و ارعاب از سوی نظام، ماموستا لقمان امینی و ماموستا ابراهیم ننلە، ساعاتی پیش پیش توسط نیروهای امنیتی رژیم دستگیر و بە مکانی نامعلوم منتقل شدند.

دکمه بازگشت به بالا