اخباراهل سنتایران

سه روحانی اهل سنت کردستان به اطلاعات احضار شدند

شبکه جهانی کلمه / روز دوشنبه ۱۰ بهمن ۱۴۰۱ ماموستا اسعد حسنی امام جمعه روستای خورنج، ماموستا فاروق یوسفی امام جمعه روستای کلکین به اداره اطلاعات پیرانشهر و ماموستا رسول احمدنژاد، امام جمعه روستای بالقچی از توابع نقده به اداره اطلاعات این شهر احضار شده و مورد بازجویی قرار گرفتند.

علت احضار و بازجویی این سه روحانی اهل سنت کرد به دلیل حمایت از اعتراضات مردمی و امضای بیانیه علما و روحانیون در حمایت از اعتراضات عنوان شده و پس از چند ساعت بازجویی توسط سرکوبگران آزاد شده‌اند.

از آغاز خیزش ملی ایرانیان علیه رژیم دیکتاتوری ولایت فقیه شمار زیادی از علمای اهل سنت سراسر کشور در بیانیه های فردی و جمعی از اعتراضات سراسری حمایت کرده و خواستار برگزاری رفراندوم و پاسخ مثبت به خواسته ملت شده اند.

در استان های بلوچستان، کردستان و خراسان علمای اهل سنت بیانیه های جمعی صادر کردند. لازم به ذکر است اکثر افرادی که در بیانیه های فردی و جمعی شرکت داشته اند از سوی وزارات اطلاعات شهرستان مربوطه احضار، بازجویی و یا بازداشت شده اند.

دکمه بازگشت به بالا