حوادث

تلفات تصادفات ایران دو برابر کل قاره اروپا و ۵ برابر کشور آلمان و ژاپن و ۱۰ برابر کشور نروژ است!

تلفات تصادفات ایران دو برابر کل قاره اروپا و ۵ برابر کشور آلمان و ژاپن و ۱۰ برابر کشور نروژ است!

? شبکه کلمه/ حسین گودرزی نماینده مردم درود در مجلس گفت: تلفات تصادفات ایران دو برابر کل قاره اروپا و ۵ برابر کشور آلمان و ژاپن و ۱۰ برابر کشور نروژ است.

او در صحن علنی مجلس ادامه داد: وزارت صمت چه برنامه‌ای برای افزایش کیفیت خودرو دارد تا تلفات تصادفات کاهش یابد؟ در سال گذشته ۷ درصد تولید ناخالص داخلی در ایران یعنی برابر ۲۶ میلیارد دلار هزینه تلفات جاده‌ای بوده است.

پیش ازین سازمان جهانی بهداشت تصادفات رانندگی جاده ای در ایران را ۲۰ برابر میانگین جهانی عنوان کرده بود.

در ایران پایین بودن كیفیت خودرو و جاده‌ها از عامل اصلی تصادفات هستند.

دکمه بازگشت به بالا