سیاسیمقاله

گاو شیردۀ آمریکا و وضع فلاکت‌بار زندگی ما!

? شبکه کلمه/ احمد زیدآبادی، تحلیلگر سیاسی با انتشار یادداشتی در نقد سخنان محمود نبویان نوشت: سید محمود نبویان از سران جبهۀ پایداری گفته است: “در دنیا کمتر از ده کشور وجود دارند که گاوشیردۀ آمریکا نیستند.”

راستش من قصد سر به سر گذاشتن با آقای نبویان را ندارم چون از خُلق و خویش نیک آگاهم! اما این رفتگر محلۀ ما می‌گوید؛ اگر نتیجۀ گاو شیردۀ آمریکا نبودن این وضع فلاکت‌بار زندگی من است، چطور است برای امتحان هم که شده، مدتی گاوشیردۀ آمریکا شوید، تا شاید در زندگی ما نیر فرجی حاصل شود! خب اگر قرار باشد ثمرۀ گاو شیردۀ آمریکا نبودن، فقر و فلاکت امثال من باشد، مگر مازوخیستم که حامی تداوم فقر و فلاکت خود و خانواده‌ام باشم؟

البته رفتگر محلۀ ما پیشاپیش پاسخ آقای نبویان و حامیان او را به این طعنۀ خود می‌دانست و نکته به نکته‌اش را برایم شرح داد. شاید با خود بگویید که من این داستان را از خودم درآورده‌ام وگرنه یک رفتگر چطور ممکن است از واژۀ “مازوخیست” استفاده کند؟ راستش این رفتگر محلۀ ما مدعی است که دو تا فوق‌لیسانس دارد!

دکمه بازگشت به بالا