حقوق بشر

نگرانی ها نسبت به سرنوشت سورنا ابراهیمی دانشجوی دانشگاه سمنان

? شبکه کلمه / منابع حقوق بشری نسبت به سرنوشت سورنا ابراهیمی دانشجوی دانشگاه سمنان ابراز نگرانی کردند.

برپایه گزارش ها، سورنا ابراهیمی دانشجوی سال دوم رشته مهندسی مکانیک دانشگاه سمنان در روز شنبه مورخ ۲۸ آبان ۱۴۰۱، در شهر گرمسار توسط نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی بازداشت و به مکانی نامعلوم انتقال داده شد.

دکمه بازگشت به بالا