تازه‌های سیاسی

احمد زیدآبادی: فرهاد میثمی باید در خارج از زندان مورد معالجه و مداوا قرار گیرد

? شبکه کلمه / احمد زیدآبادی، تحلیلگر سیاسی با انتشار یادداشتی نسبت به وضعیت فرهاد میثمی نوشت:

عکسی که از دکتر فرهاد میثمی در رسانه‌ها منتشر شده است، از هر حیث بسیار تأثربرانگیز است.

اینکه چرا دکتر میثمی تصور می‌کند این نوع اعتصاب‌غذاهای پی در پی، کنش اجتماعی و مدنی مؤثر و کارآمدی است، صادقانه بگویم که خارج از چارچوب فهم و درک من از استراتژی مبارزۀ مدنی خشونت‌پرهیزِ مورد نظر او در این شرایط بغرنج و به غایت پیچیدۀ کشور است، اما در مقابلش، رفتار نهادهایی که معمولاً با انگیزۀ “لجاجت” و به قصد “روکم کنی”، در مقابل اعتصاب غذای آقای میثمی بی‌تفاوتی پیشه کرده‌اند، بدبختانه امری مسبوق به سابقه و در واقع روشی مرسوم و همیشگی است!

آقای میثمی در متنی که منتشر کرده خواستار عمومی شدنِ نوع کنش خود شده است، بنابراین، درخواست برای شکستن اعتصاب غذایش، عملاً نوعی مقابلۀ سیاسی با او خواهد بود! از طرفی درخواست از نهادهای حاکم برای عمل به مطالبات دکتر میثمی هم امری عبث است، زیرا چنین درخواستی اگر به تشدید رفتار آنها منجر نشود، نرمشی هم در پی نخواهد داشت!

با توجه به این وضعیت، چاره چیست؟ راه چاره در یک شرایط به نسبت عادی و طبیعی، درخواست انعطاف از دو طرف به قصد یافتن راه‌حلی میانه از طریق میانجی‌گری است، اما شرایط جامعۀ ما نسبتی با وضعیت عادی و طبیعی ندارد و به همین دلیل نیز نه فقط فاقد نیروی میانجی است بلکه میانجی‌گری نیز که معمولاً کم هزینه‌ترین و در حال حال سخت‌ترین اقدام در جهت حل اختلافات و تعارضات به بن‌بست رسیده به شمار می‌رود، خود به “انگی ننگ” تبدیل شده است.

به هر حال، خارج از معادلات سیاسی، وظیفۀ انسانی ماست که از آقای میثمی بخواهیم به اعتصاب غذایش پایان دهد و از حکومت درخواست کنیم که او را بدون درنگ از حبسی کاملاً ناموجه آزاد سازد تا در خارج از زندان مورد معالجه و مداوا قرار گیرد.

دکمه بازگشت به بالا