اقتصادی

افزایش نرخ تورم در کشور؛ سبد معیشت به حدود ۲۴میلیون رسیده است!

? شبکه کلمه / عضو هیئت مدیره کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان تهران می گوید: افزایش سبد معیشت در تهران نسبت به سال گذشته به عدد ۱۸ میلیون رسید و اکنون با توجه به نرخ تورم اخیر، برای یک خانوار ۳.۳ نفر، حدود ۲۴ میلیون تومان است.

محسن باقری گفته: دولت با ۲۰ درصدی که برای افزایش مزد در بودجه گنجانده، دوباره اشتباه سال گذشته را تکرار می‌کند.

او افزود: باید حداقل یک افزایش ۶۰ درصدی را در مزد امسال برای جامعه کارگری مد نظر بگیرند.

دکمه بازگشت به بالا