اخبارتازه‌های سیاسی

مرعشی: شرایط بسیار سخت و بحرانی است؛ کشور درحال آتش گرفتن است!

? شبکه کلمه / مرعشی، دبیرکل حزب کارگزاران با اشاره به افزایش بحران ها در نظام، معتقد است که کشور درحال آتش گرفتن است.

? آقای مرعشی گفت: برداشت من از شرایط ایران این است که درحال حاضر کشور و مردم در یک شرایط بسیار سخت و بحرانی قرار دارند.

? او افزود: می‌توانم بگویم کشور درحال آتش گرفتن است. این آتش مهار نمی‌شود جز این که نهادهای مختلف در سطوح مختلف حاکمیت و نهادها و طیف‌های مختلف گروه‌های منتقد امکان تحرک و عمل در جهت حل منافع ملی داشته باشند.

دکمه بازگشت به بالا