اخبارایرانعلم و دانشفرهنگی و ادبی

اقدام به تعرض به یک دانشجوی خوابگاه دخترانه توسط راننده اسنپ

شبکه جهانی کلمه / شوراهای صنفی دانشجویان کشور در گزارشی نوشت: در پی ورود ماشین اسنپ به خوابگاه و اتمام سفر، راننده اسنپ اقدام به تعرض به یکی از دانشجویان دختر حاضر در محوطه خوابگاه کرده و قصد وارد کردن اجباری وی به ماشین را داشته است. بقیه افراد حاضر در محوطه با شنیدن صدای فریاد این دانشجو به کمک او رفته‌اند و راننده نیز فرار کرده است.

بعد از این اتفاق ناگوار دانشجویان تجمع کرده‌اند و آقای عطار، رئیس دانشگاه، آقای حیدری فر، رئیس حراست دانشگاه، و آقای شوروشینی در خوابگاه حضور پیدا کرده و سعی در آرام کردن فضای خوابگاه و پراکنده کردن دانشجویان داشته‌اند.

این خوابگاه دانشجویی که خارج از شهر واقع شده‌است فاقد هرگونه امکانات رفاهی و حمل و نقلی مناسب است و مدت‌ها اعتراض و پیگیری دانشجویان نتیجه‌ای در پی نداشته است.

دکمه بازگشت به بالا