مقاله

تست شیعه شناسی؛ آیا شما شیعه هستید؟!

عیسی طاهری

اساس باور پیچیده شیعه، بر یاران و همراهان پیامبر اسلام -درود خدا بر او باد- که از آن ها به “صحابه” یاد می شود، گره خورده است. این باور در برخی مسایل چنان تنیده و پیچیده است که برای باز کردن یک گره، باید دنبال هزار سَر نخ گشت و در برخی مسایل چنان ساده، که گره ای میان راه نیست.

صدوق یکی از علمای امامیه در قرن چهارم قمری، این مساله را با طرح قانونی در یک بند می آورد: “واعتقادنا فيمن خالفنا في شئ من أمور الدين كاعتقادنا فيمن خالفنا في جميع أمور الدين”.
ترجمه: کسی که با ما (شیعه) در یک مساله اختلاف نظر داشته باشد گویا در تمام دین با ما مخالف است.

خلاصه کلام؛ کسی که یک مساله را آنگونه که شیعه می گوید باور نداشته باشد، شیعه نیست و با انکار یک مساله اعتقادی، از دین شیعه خارج می شود.

بر هر فردی که خود را شیعه می داند، لازم است بر اساس تعریف علمای امامیه، از وجدان و ضمیر خود بپرسد با این تعریف علمای امامیه، آیا جزو شیعیان به شمار می رود و یا خیر!. سوالی که اکثر شیعیان را از تعریف شیعه خارج می کند.

به چند نکته که شمار زیادی از ایرانیان را از دین شیعه خارج می کند، اشاره می کنم، که از خود بپرسید آیا در این موارد، با دین شیعه هم باور و همسو هستید و یا خیر؟!

• در همین لحظه که شما این متن را می خوانید، به باور علمای شیعه؛ دوازده امامِ مُرده، از لحظه لحظه ۸ میلیارد انسان و میلیاردها میلیارد مخلوق دیگر، اطلاع کامل دارند. آیا این باور شما است؟ اگر تعلل یا شک کنید دیگر شیعه نیستید؟

• بر دوازده فردی که از آن ها به “امام” یاد می کند هیچ فرد دیگری، خصوصا ابوبکر و عمر دو یار پیامبر را نباید ترجیح دهید در صورت برابری یا برتری هر کس بر این دوازده نفر، خود به خود از دین شیعه خارج می شوید.

• علاوه بر برابری دانستن با این دوازده نفر، اگر بی خیال ابوبکر و عمر شوید و لعن و نفرینی بر آن دو نفرستید و نه آن دو را دوست بدارید باز هم از دایره شیعه خارج هستید، علاوه بر دوست نداشتن ابوبکر و عمر، آن را دو را باید لعن و نفرین کنید تا شیعه باقی بمانید.

• باید باور داشته باشید یک روز، این دوازده نفر دوباره به دنیا بر می گردند و هر کدام هزاران سال بر روی زمین حکومت می کنند و مهدی، آخرین امام شیعه، عایشه همسر پیامبر و ابوبکر و عمر دو یار تنی پیامبر را از قبر بیرون می آورد و اعدام می کند، اگر بر این باور نباشید. شما در ردیف شیعیان قرار نخواهید گرفت.

این ها نمونه ای از باورهایی است که شمار زیادی از ایرانیان را از دین شیعه خارج می کند. حال بر هر شیعه و متشیع ایرانی اندکی تفکر لازم است که به این قانون بیندیشد. “واعتقادنا فيمن خالفنا في شئ من أمور الدين كاعتقادنا فيمن خالفنا في جميع أمور الدين”.

به نظر شما چند درصد از شیعیان ایران با این قانون از دین شیعه خارج می گردند؟!

 

دیدگاه و نظرات ابراز شده در این مقاله لزوماً سیاست یا موضع شبکه کلمه را منعکس نمی کند.

دکمه بازگشت به بالا