اخبارحوادث

تعداد دانش‌آموزان مسموم به بیش از ۵ هزار نفر رسیده است!

شبکه کلمه / محمدحسن آصفری، نماینده مجلس و عضو کمیته حقیقت‌یاب بررسی علت مسمومیت دانش آموزان، خبر داد که «تعداد دانش‌آموزان مسموم به بیش از ۵ هزار نفر رسیده است.»

این مقام جمهوری اسلامی در توضیح این رویداد گفت: «طبق گزارش ارائه شده تعداد زیادی از مدارس درگیر مسمومیت شده‌اند. آمار ارائه شده تا دیروز درگیری ۲۵ استان کشور شامل تقریبا ۲۳۰ مدرسه می‌شود که به دنبال آن بیش از ۵۰۰۰ دانش آموز دختر و پسر مسموم شده‌اند از این آمار بیشترین مسمومیت مربوط به دختران و کمترین مربوط به پسران بوده است.»

دکمه بازگشت به بالا