اخباراهل سنت

دیدار و تجدید میثاق علمای شهرستان ایرانشهر با مولانا عبدالحمید

شبکه کلمه|صبح امروز (دوشنبه ۲۲ اسفندماه۱۴۰۱) هیئتی بلند پایه از علمای تراز اول شهرستان ایرانشهر با مولانا عبدالحمید دیدار کردند.

علمای شهرستان ایرانشهر در این دیدار ضمن گفت‌وگو نسبت به رویدادهای اخیر بلوچستان وکشور، با مولانا عبدالحمید تجدید میثاق نمودند.

در رأس این هیئت، مولانا قاضی عبدالصمد دامنی، مولوی عبدالصمد کریمزایی، مولوی سراج الدین ربانی، مفتی عبدالرحمن عمرزهی، دکتر محمد حنیف حسین زائی، مولوی عبیدالله بزرگزاده، مولوی عبدالغفور کلکلی، مفتی محمد نوح دامنی، مولوی عبدالجبار دامنی و جمع بزرگی از علما، در دفتر مولانا عبدالحمید حضور یافته و بر مواضع و خواسته های به حق و قانونی ایشان تاکید نموده و همراهی و وفاداری خویش را اعلام فرمودند.

دکمه بازگشت به بالا