اخبارحقوق بشر

ربودن یک شهروند اهل بوکان توسط نیروهای حکومتی

سازمان حقوق بشری هانا اعلام کرد که روز دوشنبە “١٣ مارس ٢٠٢٣” یک شهروند با هویت “محمد یوسفی” فرزند سید اسعد و اهل بوکان، توسط نیروهای حکومتی ربودە شد.

دکمه بازگشت به بالا