اخبارسیاسی

توهین آشکار اسدالله بادامچیان به مردم

شبکه کلمه| اسدالله بادامچیان ، دبیرکل حزب موتلفه ، با بیان اینکه «در گام دوم انقلاب حتما به بازنگری در قانون اساسی نیاز داریم» در توهینی آشکار به مردم ، گفت: در نهایت آزادی می‌گویند ، مرگ بر دیکتاتور ، احمق‌ها عقل‌شان نمی‌رسد که دیکتاتوری نیست وگرنه می‌توانند تو را بگیرند ، ببرند.

دکمه بازگشت به بالا