اخبارحقوق بشر

مصادره زمین مرکز جماعت تبلیغ مردم اهل سنت شهرستان تایباد توسط حکومت

شبکه کلمه | وبسایت ” حال وش” گزارش داد که طی روزهای اخیر دستگاه های دولتی با مصادره زمین مرکز جماعت و تبلیغ مردم اهل سنت تایباد و کار گذاشتن موانع بتنی سنگین از حضور مردم در این مکان مذهبی جلوگیری کردند.

لازم به اشاره است که زمین مذکور از سالها قبل توسط مردم شهرستان تایباد به مرکز جماعت و تبلیغ اهدا شده که از سالها پیش تاکنون مورد استفاده مردم قرار گرفته است.

دکمه بازگشت به بالا